Waardetransport

Waardetransport

Waardetransport is een serieuze zaak

Het stelt hoge eisen aan organisatie, personeel, materieel en procedures. Dat heeft te maken met het feit dat het vervoeren van andermans geld in Nederland alleen is toegestaan, als daarvoor een vergunning is afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan het verlenen van die vergunning zijn strenge voorwaarden verbonden. Maar die voorwaarden zijn natuurlijk niet alleen de reden dat wij onze dienstverlening serieus nemen. Wij willen ook dat ons en uw personeel ’s avonds weer veilig thuis komt.

VTS dekt de risico’s tijdens transport geheel af door middel van een geldtransport risicoverzekering!

Wij transporteren waarden voor luchtvaartmaatschappijen, scheepvaartagentschappen, MKB bedrijven, financiële instellingen, hotels en restaurants, overheidsinstellingen, multinationals, zorginstellingen, goede doelen organisaties, toeristische bedrijven.

Al het personeel werkzaam bij VTS is gescreend volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). Onze waardetransporteurs zijn ook nog gescreend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Bel of mail voor meer informatie. zodat wij ook voor u een goede oplossing vinden.