Geld- en waardetransport

Geld- en waardetransport

Geld- en waardetransport is een serieuze zaak

Het stelt hoge eisen aan organisatie, personeel, materieel en procedures. Dat heeft te maken met het feit dat het vervoeren van andermans geld in Nederland alleen is toegestaan, als daarvoor een vergunning is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan het verlenen van die vergunning zijn zware eisen verbonden. Maar dat is natuurlijk niet alleen de reden, wij willen ook dat ons en uw personeel ‘s avonds weer veilig thuis komt.
Bel of mail voor meer informatie. zodat wij ook voor u een goede oplossing vinden.

Klein, onafhankelijk, flexibel en krachtig

VTS is een kleine maar nog steeds groeiende en gezonde organisatie. Wij weten hoe belangrijk het is dat uw geld op tijd opgehaald of bezorgd wordt. De directie beschikt over meer dan 40 jaar ervaring in de financiële sector en weet wat er speelt bij u als ondernemer. Veilig en onopvallend verrichten onze geld- en waardetransporteurs hun werk, waarbij wij u zoveel mogelijk zullen ontzien.

Cash to Master
VTS is de waardetransport specialist op het gebied van Cash to Master Service. Het afleveren van contante vreemde valuta’s en Euro’s aan boord van een schip, in handen van de kapitein (de master).
Wij verrichten deze dienstverlening 24 uur per dag en 7 dagen per week in alle Nederlandse havens.
VTS werkt hiervoor als onafhankelijke waardetransporteur samen met banken en financiële instellingen, zoals onder andere GWK Travelex, Vreemd Geld Direct, ABN Amro, ING.

ATM en kassasystemen
Naast het geld- en waardetransport dragen wij zorg voor het vullen en legen van allerlei automaten en kassasystemen. Daarnaast zorgen wij voor de storingen in de systemen, de zogeheten first line maintenance.
VTS heeft partnerovereenkomsten met o.a. In2retail en Travelex voor ATM servicing en met Cikam en Moneytronic voor afroom- en kassasystemen.