Covid-19

Covid-19

Coronavirus COVID-19 en onze maatregelen

Wij hebben een continuïteitsplan opgesteld om de dienstverlening naar onze klanten te kunnen blijven waarborgen.

Wij volgen de adviezen van het RIVM, de GGD en de beslissingen van het kabinet op en hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen om een eventuele besmetting van dit vreselijke virus te voorkomen. Onze dienstverlening gaat op een veilige én verantwoorde manier onverminderd door.

De maatregelen die wij o.a. hebben getroffen

 • Wij hebben een crisisteam geformeerd dat dagelijks overlegt over de ontwikkelingen;
 • Wij informeren onze medewerkers met regelmaat over de ontwikkelingen en instructies; 
 • Dagelijks wordt het ziekteverzuim geanalyseerd en medewerkers met verkoudheidsklachten worden verplicht thuis te blijven;
 • Onze medewerkers mogen geen handen met klanten schudden;
 • Onze waardetransporteurs moeten tijdens een waardeoverdracht verder lichamelijk contact vermijden en een passende afstand behouden;
 • Onze waardetransporteurs dragen speciale handschoenen voor zij aan boord gaan van schepen en moeten deze na verlaten van het schip direct weg gooien.
 • De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiëne instructies en beschikken over de nodige middelen om een eventuele besmetting te voorkomen;
 • Voor aanvang en na afloop van de dienst worden voertuigonderdelen (deurklinken, stuur, versnelling, etc.), communicatiemiddelen en andere apparatuur gereinigd met desinfecterende middelen.

Welke maatregelen kunt u als klant nemen?

 • Wij adviseren om de adviezen van het RIVM en GGD nauwlettend op te volgen en om uw personeel van onze maatregelen op de hoogte te brengen;
 • Indien bij een van uw medewerkers het COVID-19 virus wordt geconstateerd, gelieve dit dan direct bij ons Operations team te melden. Hierdoor kunnen wij vaststellen welke VTS waardetransporteur mogelijk contact heeft gehad;
 • Indien er bij een VTS medewerker het COVID-19 virus wordt geconstateerd, zal in overleg met de GGD de communicatie naar de betrokken klanten worden opgesteld.

Onze dienstverlening

 • VTS behoort tot de vitale sector;
 • De dienstverlening wordt dus ongewijzigd uitgevoerd;
 • Wij hebben een continuïteitsplan opgesteld om onze bedrijfsvoering en dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren;
 • Indien wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren, zullen wij daarover communiceren.

Is het nog veilig om te betalen met contant geld?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de kans zeer klein is dat het virus zich verspreidt via oppervlakten, zoals geld. 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via 085-4865 000 of operations@vtsnederland.nl

We wensen u veel sterkte in de strijd tegen dit vreselijke virus en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Directie VTS Groep Nederland B.V.